Krajobraz - to przestrzeń, która jest we mnie... ...od zawsze kochałem ziemię, łany pól, wiejski naturalny krajobraz i jego przestrzeń... przestrzeń która jest jak marzenie i tkwi we w mnie ...szczególnie jestem zafascynowany krajobrazem rodzimego Podkarpacia, Kielecczyzny czy Lubelszczyzny, gdzie jary, pagórko- wate pola, pofałdowane przestrzenie, wyjątkowo działają na moją wyobraźnię...
  Landscape - it s a space which is within me. I've always loved the earth, corn fields, rustic natural landscapes and its space... space which is like dream stucked within me... particularly I m fascinated with the landscapes of my native Podkarpacki region, also świętokrzyskie or Lubelskie region, where ravines, hilly fields, undulating space extraordinary influence of my imagination.
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
Krajobraz - własne widzenie Kiedy zacząłem malować szybko zrozumiałem, że moim zadaniem nie jest odwzorowanie otaczającej mnie rzeczywistości, lepiej to robi fotografia i nie powinienem z nią konkurować...wolę patrzeć, malować według własnego spojrzenia na wspomniane pola, krajobraz czy martwa naturę...

Landscape - my own witnessed When I began paining, I realised quickly, that my task is not to imitate reality, because pho- tography will do that better and I don't want to compete with it... I prefere observing and painting according my own witnessed fields mentioned above, landscapes or still life...

 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka
 • tytuł obrazka