JAN SZUL - urodzony 1 Maja 1959 r. w Sieniawie na Podkarpaciu w rodzinie chłopskiej. Wychował się i ukończył szkołę podstawową we wsi Leżachów. Właśnie to środowisko ukształtowało jego wrażliwość i miłość do przyrody. Wykształcenie średnie techniczne, następnie absolwent wydziału dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę zawodową rozpoczął w Polskim Radiu potem trafił do Telewizji Polskiej.

Był w pierwszym zespole założycielskim "Teleexpressu" następnie dziennikarstwo informacyjne kontynuował w "Wiadomościach" TVP 1. Tu przeszedł wszystkie etapy kariery zawodowej od reportera do dyrektora tej redakcji. Współtworzył pierwszy kanał informacyjny w TVP - wpierw było to TVP 3 potem TVP INFO . Od czerwca 2011 dyrektor TVP INFO. Malarstwo zawsze było jego prywatną pasją. W końcu sam zaczął malować. Od kilku lat maluje, szuka własnej, twórczej drogi . Autor kilkunastu indywidualnych wystaw w kraju i zagranicą.JAN SZUL - born on May the first 1959 in Sieniawa in Podkarpacie region. He grew up and finished primary school in Leżachów Village. It was rural environment which shaped his sensibility for further life and passion for nature. Secondary technical education, than graduated from Warsaw University, Faculty of Journalism. First, broadcaster in radio, than on TV.

He was the member of the founding team of "Teleexspress", then he had been continuing his work in information journalism in "Wiadomości" (News) in Polish TV Channel 1. Here he went through all steps of professional Carter, from reporter to the head of the office. Co-author of the first information channel on Polish TV - TVP 3 than TVP INFO. Since June 2011 Director of TVP INFO. Privately his biggest passion was painting. Finally he decided to start painting. He had been searching for his own artistic way. The Author of several individual exhibitions, home and abroad